Terug naar Nieuws

Jij en Scheiden

Gepubliceerd op:

Onder de aandacht: !JES – het brugproject !JES het brugproject is een training rondom scheiden voor ouders en kinderen van 8-12 jaar. Het meemaken van een scheiding roept bij veel ouders vragen op over de omgang met en opvoeding van hun kinderen. Voor kinderen betekent een scheiding dat ze plotseling te maken krijgen met veel en grote veranderingen, die ook nog eens sterke emoties oproepen. Impuls verzorgt deze training en gaat van start bij voldoende aanmeldingen.

Preventieve groepstraining voor kind & ouders !JES het brugproject is een preventieve groepstraining voor kind & ouders en heeft als doel de ontwikkeling van kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen ondanks het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis. Het contact met beide ouders neemt een centrale plaats in. De ouders hebben de belangrijkste rol in de begeleiding van hun kinderen in deze periode. Tijdens afzonderlijke groepssessies wordt hier met hen aandacht aan besteed.

De brug Zowel kinderen als ouders werken met de metafoor van de brug. De pijlers verbeelden de huizen van de ouders. Voor de kinderen dient er een brug te komen, zodat zij zo goed en makkelijk mogelijk van de ene ouder naar de andere kunnen. Lees hierbij ook dat kinderen contact blijven houden met beide ouders. Hiervoor is werk te doen voor de ouders, maar ook voor de kinderen. De kinderen werken aan het bouwen van de brug, door zogenaamde bouwstenen te verzamelen. Een bouwsteen kan zijn dat een kind weet wat het kan doen als het verdrietig is, of als het iets moeilijks durft te vragen aan een ouder, maar ook dat het leert minder boos te worden op een of beide ouders. Bij het bouwen van een brug wordt uitgegaan van de mogelijkheden binnen een gezin, waarbij rekening wordt gehouden met alle betrokkenen. Elke brug ziet er daarom weer anders uit. (Bron: jijenscheiden.nl)

Aanmelden Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Wij zullen dan contact met u opnemen voor een intakegesprek. Heeft u nog vragen alvorens de aanmelding dan kunt u contact opnemen met de trainers van Impuls.

- Mareille IJntema: T.06 23964998  of m.ijntema@impulsaaemhunze.nl

- Leonie ten Velde: T.06 19682712  of tenvelde@impulsaaenhunze.nl

 

Er is een eigen bijdrage van € 30,00 per gezin. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.jijenscheiden.nl

 

 

07-07-2020

Bereikbaarheid Buurtbemiddeling tijdens de zomervakantie

Buurtwerker en  coördinator Buurtbemiddeling, Martine Hopman heeft vakantie van maandag 13 juli tot en met vrijdag 7 augustus. Buurtbemiddeling is wel bereikbaar, maar wel gewijzigd! 
Lees meer