Jeugd maatschappelijkwerk

Een mooie tijd op school, dat wenst elke ouder zijn of haar kind toe. De tijd op school is immers een heel belangrijke periode in het leven van een kind of jongere. Soms kunnen er echter twijfels of zorgen zijn over de sociaal emotionele ontwikkeling. Dan kan de jeugdmaatschappelijk werker (JMW-er) hulp bieden.

Uit het gedrag van kinderen en jongeren kan vaak opgemaakt worden hoe het met ze gaat. Als hij of zij zich (opeens) anders gedraagt dan kan dat betekenen dat er iets aan de hand is. Misschien is er iets waar het kind/jongere last van heeft, of is er iets wat hij/zij moeilijk vindt om mee om te gaan. Dat kan op school zelf zijn, maar ook thuis of in de buurt.

Wat houdt JMW in?

Het bespreekbaar maken van moeilijk gedrag is één van de dingen waar het JMW goed in is. De jeugdmaatschappelijk werker kan naar kinderen en ouders luisteren als er iets aan de hand is of als er zorgen zijn. Zij kan informatie en advies geven, onderzoeken wat de oorzaak van opvallend gedrag kan zijn en kortdurend hulp en/of steun bieden bij de aanpak van problemen. Het doel van het JMW is om kinderen en/of ouders die dat nodig hebben, in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden. De jeugdmaatschappelijk werker helpt kinderen en ouders bij het leren van vaardigheden en biedt een luisterend oor. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Faalangst
  • Pesten of gepest worden
  • Gebrek aan sociale vaardigheden
  • Hoe ga je om met boosheid
  • Problemen in de thuissituatie of op school
  • Gescheiden ouders
  • Rouw en velies
  • (Huiselijk) geweld
  • Opvoeding

De hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Bij de aanpak werkt de jeugdmaatschappelijk werker, indien ouders hier mee instemmen, samen met de beroepskrachten van de school. De gesprekken zullen doorgaans plaatsvinden op de school, op de locatie van Impuls of bij het gezin thuis.

Hoe werkt de aanmelding

Zowel ouders/verzorgers als professionals kunnen contact opnemen met de jeugdmaatschappelijk werker. Er is geen verwijzing voor nodig, maar een gezin kan wel (met diens toestemming) verwezen worden, door bijv. de intern begeleider, de leerkracht, een medewerker van Attenta, de huisarts of een andere hulpverlener. De jeugdmaatschappelijk werker zal in dat geval contact opnemen met het gezin.

Contact

Wil je graag met ons in contact komen voor meer informatie of om je kind aan te melden, neem dan contact op met jeugdmaatschappelijk werk. We kunnen je ook informeren over de eerstvolgende data waarop de training gepland staat. Telefoon 0592-245924 of mail naar jeugdmaatschappelijk@impulsaaenhunze.nl

 

 

 

 

 

Contact

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht

Meer informatie

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!