Terug naar Nieuws

Gezonde Marke

Gepubliceerd op:

Samenwerken aan een vitaal Drenthe

                                  Zorg- en welzijnsorganisaties- waaronder Impuls-, gemeenten, provincie Drenthe en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben samen het Regioplan Drenthe ondertekend.

 

Dit plan, samen met inwoners gemaakt, is onderdeel van een groter landelijk akkoord, het ‘Integraal Zorgakkoord’ (IZA). Het doel van het regioplan is hoe we samen de uitdagingen in de zorg willen aanpakken. Met de regioplannen willen we er samen voor zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede, betaalbare en toegankelijke zorg heeft.

Het fundament van het regioplan is het Drentse ‘naoberschap’, een sterk gevoel van gemeenschapszin en een manier van leven waar we veel waarde aan hechten. Dit leidt tot een krachtige beweging, genaamd ‘Gezonde Marke’, waarbij we samenwerken aan een vitaal Drenthe. 

Het regioplan omvat ambities, doelen en oplossingsrichtingen. De belangrijkste regio-opgaven waar we ons op richten zijn: netwerkaanpak, sterke sociale basis, gezonde leefomgeving, innovaties en transformaties, toekomstbestendige arbeidsmarkt en toegankelijke zorg. In Drenthe zijn er al verschillende mooie projecten en initiatieven. Bij Gezonde Marke willen we lopende projecten versterken, opschalen en verbinden, en tegelijkertijd nieuwe initiatieven toevoegen met actieve betrokkenheid van inwoners. Zo werken we samen aan een goed leven, voor onszelf en met elkaar.

 Klik hier: https://gezondemarke.nl voor meer informatie over Gezonde Marke.

 

21-05-2024

Wandelen in Annen en Gieten

Omdat we geloven dat wandelen het beste medicijn is, doen huisartsenpraktijk Annen en huisartsenpraktijk Van der Meer in Gieten mee aan de Nationale Diabetes Challenge. 
Lees meer