Cliëntenraad

Gezocht: leden voor cliëntenraad

Woont u in de gemeente Aa en Hunze en wilt u actief meedenken over de dienstverlening van Impuls? Meld u dan aan voor onze cliëntenraad!

Wie we zijn

De Cliëntenraad van Impuls is een onafhankelijk orgaan en belangenbehartiger van alle mensen die gebruik (willen) maken van het hulp- en dienstenaanbod van Impuls. De Cliëntenraad is een platform voor het bespreken van signalen van cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook adviseert zij het management over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de cliënten: gevraagd en ongevraagd.

Wat we doen

De Cliëntenraad bestaat uit leden, die zich verbonden voelen met de dienstverlening van Impuls en het werkgebied. Jaarlijks stelt de raad een werkplan op met de agenda en activiteiten voor het komende jaar. De Cliëntenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar, waarvan een aantal malen met de manager van Impuls. Daarnaast leggen de leden regelmatig werkbezoeken af om in contact te komen met cliënten en hun signalen te horen.

Geheimhouding

De leden van de Cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van wat zij horen of lezen; ook na beëindiging van het lidmaatschap.

Meer weten?

De Cliëntenraad hoort graag uw mening over de dienstverlening van Impuls; wat is goed, wat kan beter, wat mist u in het aanbod? Laat het ons weten! Of wilt u meer info over de Cliëntenraad? Neem dan contact op via info@impulsaaenhunze.nl (o.v.v. cliëntenraad) of via (0592) 245 924.

Postadres
Cliëntenraad Impuls
Postbus 50
9460 AB Gieten

Contact

Meer informatie

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!