Visie en missie

De kracht van Impuls is dat wij weten wat er leeft en speelt op lokaal-, buurt- en dorpsniveau. We zijn actief betrokken, halen vragen op bij inwoners en bij onze samenwerkingspartijen. Vanuit onze kennis en vaardigheden op welzijnsgebied zijn wij de verbinding tussen organisaties en inwoners. We kennen en organiseren de sociale infrastructuur en brengen informele en formele partijen bij elkaar.

Bij Impuls gaan we uit van de eigen kracht en het eigen talent van mensen. Iedereen kan zich op zijn of haar manier ontwikkelen en naar vermogen een bijdrage leveren aan een positieve, veilige leefomgeving. Impuls sluit aan bij bewonersinitiatieven en stimuleert ze. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Missie

Onze missie is inwoners ondersteunen en motiveren om vanuit eigen kracht en hun talenten regie te nemen over hun leven en met elkaar te zorgen voor een leefbare, sterke samenleving. Dit doen we vanuit de overtuiging dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, maar ook invloed kunnen uitoefenen op het leven van hun naasten.  

Meer informatie

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!